Havlire

10.09.2016—22.07.2017
Havlire Sjøområdene utenfor Halten, Frøya - 3878
Havlire Sjøområdene utenfor Halten, Frøya - 3898
Havlire Havområdene nord for Halten-9103