Vannrikse

24.12.2011—21.04.2012
Vannrikse Leangenbukta, Trondheim-5121
Vannrikse Hammervatnet, Levanger-6837
Vannrikse Hammervatnet, Levanger-6743
Vannrikse Hammervatnet, Levanger-6600
Vannrikse Leangenbukta, Trondheim-5293
Vannrikse Leangenbukta, Trondheim-5243
Vannrikse Leangenbukta, Trondheim-5086
Vannrikse Leangenbukta, Trondheim-5295
Vannrikse Leangenbukta, Trondheim-5075
Vannrikse Hammervatnet, Levanger-6814
Vannrikse Hammervatnet, Levanger-6819
Vannrikse Hammervatnet, Levanger-6834
Vannrikse Leangenbukta, Trondheim-5078
Vannrikse Leangenbukta, Trondheim-5108
Vannrikse Hammervatnet, Levanger-6602
Vannrikse Hammervatnet, Levanger-6694
Vannrikse Hammervatnet, Levanger-6817
Vannrikse Hammervatnet, Levanger-6542