Vadere

 • Tjeld

 • Orientbrakksvale

 • Dverglo

 • Sandlo

 • Tundralo

 • Boltit

 • Heilo

 • Kanadalo

 • Vipe

 • Gråhodevipe

 • Polarsnipe

 • Sandløper

 • Fjæreplytt

 • Steinvender

 • Myrsnipe

 • Tundrasnipe

 • Fjellmyrløper

 • Temmincksnipe

 • Dvergsnipe

 • Grønnstilk

 • Skogsnipe

 • Strandsnipe

 • Flekksnipe

 • Rødstilk

 • Sotsnipe

 • Gluttsnipe

 • Svarthalespove

 • Lappspove

 • Storspove

 • Småspove

 • Rugde

 • Enkeltbekkasin

 • Dobbeltbekkasin

 • Kvartbekkasin

 • Rustsnipe

 • Polarsvømmesnipe

 • Svømmesnipe

 • Brushane

 • Alaskasnipe

 • Styltesnipe

 • Eremittsnipe

Vadere

Vadere

 • Tjeld

 • Orientbrakksvale

 • Dverglo

 • Sandlo

 • Tundralo

 • Boltit

 • Heilo

 • Kanadalo

 • Vipe

 • Gråhodevipe

 • Polarsnipe

 • Sandløper

 • Fjæreplytt

 • Steinvender

 • Myrsnipe

 • Tundrasnipe

 • Fjellmyrløper

 • Temmincksnipe

 • Dvergsnipe

 • Grønnstilk

 • Skogsnipe

 • Strandsnipe

 • Flekksnipe

 • Rødstilk

 • Sotsnipe

 • Gluttsnipe

 • Svarthalespove

 • Lappspove

 • Storspove

 • Småspove

 • Rugde

 • Enkeltbekkasin

 • Dobbeltbekkasin

 • Kvartbekkasin

 • Rustsnipe

 • Polarsvømmesnipe

 • Svømmesnipe

 • Brushane

 • Alaskasnipe

 • Styltesnipe

 • Eremittsnipe