Adippeperlemorvinge

31.07.2016—01.08.2018
Adippeperlemorvinge Tokke-0926
Adippeperlemorvinge Dalen, Tokke-1165
Adippeperlemorvinge Sigdal, Øvre Eiker - 2782
Adippeperlemorvinge Sigdal, Øvre Eiker - 2568
Adippeperlemorvinge Øvre Eiker - 2554