Adippeperlemorvinge

31.07.2016—16.07.2022
Adippeperlemorvinge Tokke-0926
Adippeperlemorvinge Dalen, Tokke-1165
Adippeperlemorvinge Viken - 5441
Adippeperlemorvinge Sigdal, Øvre Eiker - 2782
Adippeperlemorvinge Sigdal, Øvre Eiker - 2568
Adippeperlemorvinge Øvre Eiker - 2554