Storjo

11.08.2007—01.05.2022
Storjo Havområdene nord for Halten, Frøya-8216
Storjo Runde, Herøy - 8281
Storjo Verdal havn, Verdal - 7112
Storjo Runde, Herøy - 7637
Storjo Verdal havn, Verdal - 7329
Storjo Runde, Herøy - 7129
Storjo Havomr utenfor Smøla 1885
Storjo Havomr utenfor Smøla 1815
Storjo Havomr utenfor Smøla 1823
Storjo Havområdene nord for Halten-8973
Storjo Havområdene nord for Halten, Frøya-8259
Storjo Havomr utenfor Smøla 1833
Storjo Havomr utenfor Smøla 204
Storjo Runde, Herøy - 7341
Storjo Havområdene Nord for Halten, Frøya-8347
Storjo Havområdene nord for Halten, Frøya-8986
Storjo Runde, Herøy - 7123
Storjo Havområdene nord for Halten, Frøya-8597
Storjo Havområdene nord for Halten, Frøya-8622
Storjo Runde, Herøy - 7156