Polarmåke

04.11.2007—03.06.2022
Polarmåke Glaucous Gull Adventdeltaet, Svalbard 2357
Polarmåke Adventdeltaet, Svalbard 2372
Polarmåke Adventdalen, Svalbard 5275
Polarmåke Advendalen, Svalbard 2386
Polarmåke Adventdeltaet, Svalbard 2365
Polarmåke Uthaug havn, Ørland-3161
Polarmåke Nidarø, Trondheim 4602
Polarmåke Adventdalen, Svalbard 2383
Polarmåke Adventdeltaet, Svalbard 2422
Polarmåke Bjørndalen, Svalbard 2598
Polarmåke Uthaug havn, Ørland-2868
Polarmåke Adventdalen, Svalbard 4861
Polarmåke Adventdeltaet, Svalbard 2505
Polarmåke Uthaug havn, Ørland 1378
Polarmåke Adventdalen, Svalbard 5300
Polarmåke Adventdalen, Svalbard 5813
Polarmåke Adventdalen, Svalbard 5286
Polarmåke Isfjorden, Svalbard 5487
Polarmåke Nidarø, Trondheim 4547
Polarmåke Uthaug havn, Ørland-2052