Svalestjert

19.05.2018—01.07.2021
Svalestjert Asmaløy, Hvaler - 1824
Svalestjert Guttormsvauen, Hvaler - 2794
Svalestjert Hvaler - 1371
Svalerstjert Guttormsvauen, Hvaler - 2845
Svalestjert Eidskog - 3855
Svalestjert Vesterøy, Hvaler - 1248
Svalestjert Vesterøy, Hvaler - 1302
Svalestjert Vesterøy, Hvaler - 1487
Svalestjert Vesterøy, Hvaler - 1535
Svalestjert Vesterøy, Hvaler - 1592
Svalestjert Guttormsvauen, Hvaler - 2837
Svalestjert Asmaløy, Hvaler - 1861
Svalestjert Asmaløy, Hvaler - 1948
Svalestjert Asmaløy, Hvaler - 2152
Svalestjert Eidskog - 3785
Svalestjert Asmaløy, Hvaler - 1674
Svalestjert Guttormsvauen, Hvaler - 2848
Svalestjert Vesterøy, Hvaler - 1360
Svalerstjert Guttormsvauen, Hvaler - 2824
Svalestjert Asmaløy, Hvaler - 1932