Spurvefugl

 • Lerker og svaler

 • Piplerker og erler

 • Gjerdesmett, Fossekall, Sidensvans

 • Jernspurv og Trostefugl

 • Sangere

 • Fluesnappere

 • Meiser og Trekryper

 • Varslere inkl Tornskate

 • Kråkefugl

 • Spurver

 • Finkefugl

 • Buskspurver