Makrellterne

03.05.2008—22.07.2017
Makrellterne Østensjøvannet 221
Makrellterne Sjøområdene utenfor Halten, Frøya - 3948
Makrellterne Vikerkilen, Hvaler 2377
Makrellterne Havområdene nord for Halten-8831
Makrellterne Sjøområdene utenfor Halten, Frøya - 3951
Makrellterne Havområdene nord for Halten-8829