Konglebit

06.01.2007—28.12.2019
Kongelbit hann Flatåsen, Trondheim - 1947
Kongelbit hunn Flatåsen, Trondheim - 1060
Kongelbit hann Flatåsen, Trondheim - 1803
Konglebit hann Esso, Åsen, Levanger - 5940
Konglebit hunn Einhaugen, Frosta - 6741
Kongelbit hann Flatåsen, Trondheim - 0762
Konglebit Kastberga, Trondheim - 0831
Konglebit Kastberga, Trondheim - 0954
Konglebit Kastbergan, Trondheim - 3018
Konglebit Kastberga, Trondheim - 1025
Konglebit Einhaugen, Frosta - 6660
Konglebit Trondheim 007
Konglebit Kastberga, Trondheim - 0787
Konglebit Kastbergan, Trondheim - 2992
Konglebit Kastberga, Trondheim - 0908
Konglebit Kjerringneset, Sør-Varanger-2889
Konglebit Kastberga, Trondheim - 0822
Konglebit Kastbergan, Trondheim - 2800
Konglebit Kastbergan, Trondheim - 2802
Konglebit Åsen, Levanger - 6028