Svartstrupe

07.10.2014—30.09.2022
Svartstrupe hann Søreggen, Melhus - 0004
Svartstrupe hann Søreggen, Melhus - 9913
Svartstrupe hann Austrheim, Utsira-4972
Svartstrupe Veito, Utsira-3885
Svartstrupe hann Søreggen, Melhus - 9887
Svartstrupe Veito, Utsira-3770
Svartstrupe hann Søreggen, Melhus - 9918
Svartstrupe Øvre Leirfoss, Trondheim - 1151
Svartstrupe hann Søreggen, Melhus - 9967
Svartstrupe Øvre Leirfoss, Trondheim - 1136
Svartstrupe Øvre Leirfoss, Trondheim - 1192
Svartstrupe Austrheim, Utsira-4949
Svartstrupe Austrheim, Utsira-5002
Svartstrupe hann Søreggen, Melhus - 9868
Svartstrupe Utsira - 2206
Svartstrupe Dyrøya Frøya - 4975
Svartstrupe Dyrøya Frøya - 4992
Svartstrupe hann Søreggen, Melhus - 9946