Havhest

11.08.2007—24.09.2017
Havhest Havomr utenfor Smøla 1892
Havhest Havomr utenfor Smøla 1697
Havhest Havomr utenfor Smøla 1925
Havhest Havområdene nord for Halten-8871
Havhest Vestpynten, Svalbard 5519
Havhest Havomr utenfor Smøla 2034
Havhest Havomr utenfor Smøla 2587
Havhest Havomr utenfor Smøla 100
Havhest Havomr utenfor Smøla 263
Havhest Northern Fulmar Svalbard 5462
Havhest Havområdene nord for Halten-8884
Havhest Havområdene nord for Halten-8894
Havhest Havområdene nord for Halten-8928
Havhest Havomr utenfor Smøla 099
Havhest Havomr utenfor Smøla 035
Havhest Havområdene nord for Halten-8958
Havhest Sjøområdene utenfor Halten, Frøya - 3700
Havhest Sjøområdene utenfor Halten, Frøya - 3762
Havhest Sjøområdene utenfor Halten, Frøya - 3696
Havhest Sjøområdene utenfor Halten, Frøya- 3684